Skip to main content

Przygotowujemy do druku książkę poświęconą Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.
Na dzień dzieiszy (wrzesień 2022) złożonych jest obecnie 1308 urn z prochami. Głównie są to prochy naszych Parafian, albo ich bliskich.

Założeniem tej publikacji jest, by - w ramach możliwości - obok imienia i lat życia, napisać jakieś krótkie wspomnienie. Prosimy, o pomoc w kompletowaniu tych informacji. Im więcej ich otrzymamch, tym więcej będzie można wzbogacić bigramy pochowanych osób. Liczymy na Waszą pomoc!


Wszelkie informacje prosimy odsyłać na adres:
Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT.