W najbliższą sobotę wypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego! Obchodzona jest w Kościele powszechnym dokładnie na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem.
Przypomina nam ona o jednej z najważniejszych prawd naszej wiary. Historia ta rozpoczęła nową erę w dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel oznajmia Maryi, młodej kobiecie z Nazaretu, że została wybrana przez Stwórcę. I na Niej spełnią się zapowiedzi proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny sposób, będzie Synem Boga.

Od 1998 r. w Kościele w Polsce tego dnia obchodzimy również Dzień Świętości Życia.

Ważnym wspomnienia jest również fakt, iż w tym dniu rozpoczyna się również DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO. Powstała jako odpowiedź na objawienia w Fatimie, na jej odpowiedź na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Duchową adopcję może podjąć każdy człowiek. Poprzedza ją przyrzeczenie, które składa się np. w swojej parafii. Można również podjąć duchową adopcję prywatnie

2023 03 19 dadp logo
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Copyright © 2023 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.