Okres Wielkiego Postu to ważny czas dla naszej duchowości. Wyruszamy w nim za Chrystusem, który uczy nas, jak osiągnąć zbawienie. Zapraszamy do podejmowania umartwień, uporządkowania modlitwy, do włączania się w wielkopostne nabożeństwa i praktyki pobożne.

 1. Droga Krzyżowa: w piątki po porannej i po wieczorowej Eucharystii.
  Prowadzą grupy parafialne:
  Lektorzy - 24.03.2023;
  Schola (dzieci wraz z rodzicami) - 31.03.2023;
  Żywy Różaniec - 07.04.2023, o 15.00;
  Grupa Wielbienia - 07.04.2023, po Liturgii (21.30).
 2. Taca z piątkowych Mszy św. przeznaczona jest na przygotowanie Bożego Grobu i Ciemnicy;
 3. Gorzkie Żale – w każdą niedziele Wielkiego Postu, o 18:30 i w Wielki Piątek po Liturgii;
 4. Spowiedź – nie będzie specjalnego dnia spowiedzi, a zamiast tego w okresie od 26 Lutego do 31 Marca 2023 r. służymy w konfesjonale od poniedziałku do piątku, na 30 min przed każdą Mszą (poranną lub wieczorową) i każdy w czwartek podczas Adoracji Najśw. Sakramentu (do 9 pm). Prosimy, by nie odkładać Spowiedzi na ostatnie dni przed świętami lub na niedziele.
 5. dziękczynienie eucharystyczne - od tej niedzieli przez cały Wielki Post, po Komunii zachęcamy do budowania atmosfery ciszy i dziękczynienia. Chodzi o to, by zewnętrzne wyciszenie pobudziło nas do budowania wewnętrznej postawy dziękczynienia i adoracji Pana Jezusa, którego przyjmujemy w Komunii - odważmy się sami powiedzieć Jezusowi o naszej miłości do Niego, a także o bliskich, o sprawach trudnych, o troskach dnia codziennego i o naszej wierze.
 6. zyskiwanie odpustów - przypominamy o możliwości zyskiwania odpustów i zachęcamy do praktyk pobożnych, które je w tym okresie umożliwiają (np. udział w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach lub półgodzinne czytanie opisu Męki Pańskiej). Watro też odświeżyć sobie warunki zyskania odpustu:
  1. brak przywiązania do grzechu (nawet powszedniego);
  2. stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna;
  3. przyjęcie Komunii św.;
  4. odmówienie wyznaczonych modlitw (najczęściej "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario", „Credo”) w intencjach Ojca Św. – uwaga, nie chodzi tu o modlitwę w int. samego papieża, a raczej o polecenie tych spraw, za które papież każdego dnia się modli;
  5. wykonanie czynności związanej z odpustem.
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Copyright © 2023 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.