W miniony czwartek podana została informacja o możliwości uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwach.

Czekaliśmy na to wiele miesięcy! Dziękujemy Bożej opatrzności za umocnienie naszej wiary i mamy nadzieję, że z czasem będziemy mogli cieszyć się pełną swobodą w dostępie do praktyk religijnych. Ciesząc się z tego wydarzenia, zdajemy sobie sprawę, że wiele osób liczy na powrót do tego, jak było przed zamknięciem kościołów. Niestety, nic już nie będzie jak dawniej. Od przyszłej niedzieli nie będzie już codziennego wystawienia Najśw. Sakramentu, zapraszamy we czwartki 19:30-21:00. Zachęcamy także do udziału (fizycznego i online) w porannych i wieczorowych Mszach Św. oraz odmawiania „żywego różańca” po porannej Eucharystii. Nabożeństwa wieczorowe odprawiane będą zgodnych z grafikiem nabożeństw. O inności mówią również procedury opracowane na okoliczność uczestnictwa we Mszach Św. Zanim wejdziecie do kościoła, prosimy o zapoznanie się zaleceniami zebranymi z poniżej:

 • Uczestnictwo we Mszy św. w naszym kościele rozpoczyna się od przyszłej niedzieli, 5 lipca. Msze o 8:30, 10:00, 12:00, 13:30 (tu jest zmiana!) i 18:00.
 • Wewnątrz świątyni nadal obowiązuje „one-way system”. Wchodzimy zatem wejściem głównym, a wychodzimy przez „sklepik”. Prosimy, aby dostosować się zarówno do niebieskich znaków kierunkowych, jak i instrukcji porządkowych – na każdej Mszy będzie nam pomagać dwóch lub trzech woluntariuszy, ubrani będą w żółte kamizelki z oznaczeniem „AB”.
 • Przygotowaliśmy 100 miejsc modlitewnych. Ograniczenie to wymuszone zostało koniecznością zachowania tzw. „bezpiecznej odległości”. Miejsca zostały odpowiednio oznaczone. Prosimy o ich zajmowanie zgodnie ze wskazaniami porządkowych. Prosimy o wyrozumiałość i podporządkowanie się zaleceniom dyżurującego.
 • Używać będziemy ławek w nawie głównej i kaplicy Matki Bożej. Inne miejsca są niedostępne. Uwaga: w tym czasie nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!
 • Na Mszę zabieramy ze sobą maskę ochronną na twarz. Jeżeli dystans jest mniejszy niż 2 m należy ją założyć (uwaga: w maski zaopatrujemy się we własnym zakresie). W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane.
 • Przed wejściem do kościoła i przy wyjściu z niego musimy dłonie zdezynfekować, używając do tego żelu (zabezpiecza go parafia).
 • Nadal nie można dotykać figur, całować obrazów, krzyża, relikwii świętych czy używać poświęconej wody. Ze stolików można zabrać jedynie „Wiadomości Parafialne” i „Żyć Ewangelią”.
 • Jeżeli rodzic planuje zabrać ze sobą dziecko, prosimy o przejście do sali św. Józefa i uczestniczenie we Mszy wraz z dzieckiem w tamtym pomieszczeniu. Gorący apel do rodziców o poświęcenie dziecku większej uwagi i zatroszczenie się, by nie biegało i nie dotykało przedmiotów znajdujących się poza wyznaczonym miejscem.
 • Przy ołtarzu mogą posługiwać tylko ci, którzy są niezbędni. Celebrans, lektor, zakrystianin lub osoby posługujące powinni nosić rękawiczki jednorazowe.
 • Osoby przebywające w prezbiterium przez cały czas zachowują dystans społeczny. Nie ma zgody na koncelebrę. Lektorzy posługują w rękawiczkach jednorazowych, dbając o unikanie dotykania mikrofonu lub lekcjonarza podczas Liturgii Słowa. Homilia powinna być krótka, a Modlitwa Wiernych pominięta.
 • Msze św. będą recytowanie (bez muzyki i śpiewów), a Komunia Św. udzielana będzie tylko na rękę. Osoby, które nie godzą się na tą formę, proszone są o przyjmowanie Komunii duchowej. Instrukcja komunijna: po modlitwie „Panie, nie jestem godzien…”, kapłan ukazuje Hostię i zapowiada wiernym obecność Jezusa mówiąc „Ciało Chrystusa”. Wierni odpowiadają „Amen”. Tak samo czyni z Krwią Pańską. Po przyjęciu Komunii celebrans rozdaje Ciało Pańskie w ciszy, bez dialogu między szafarzem a komunikującym.
 • W miejscu, w którym ma być rozdawana Komunia, należy umieścić barierę fizyczną dla zachowania odpowiedniego dystansu. Komunia musi być udzielana w ciszy i tylko na rękę. Kiedy wierni zbliżają się do kapłana, wyciągają dłonie skierowane ku górze, prawa pod lewą, po czym prawą przenoszą Ciało Pana do ust i udają się do ławek.
 • Po zakończonej Mszy Św. ławki, klamki i rzeczy używane muszą być zdezynfekowane zanim zajmą je wierni, którzy przyszli na kolejną Eucharystię. Oznacza to, że wejście do świątyni będzie możliwe najwcześniej na 30 min przed Mszą.
 • Koszyki na tace powinny być umieszczane przy wejściach i wyjściach z kościoła. Kolekta ma być zabezpieczona w plastikowych torbach przez 72 godziny przed liczeniem. Kolektorzy powinni nosić rękawiczki, a pomieszczenia do liczenia datków powinny być dobrze przewietrzone i oczyszczone.
 • Osoby niepełnosprawne ruchowo lub jeżdżące na wózkach albo posługujące się balkonikami proszone są o wejście przez rampę (osoba porządkowa dyżurująca wewnątrz świątyni wskaże wam specjalne wyznaczone miejsce).
 • W dalszym ciągu w modlitwie nie mogą brać udziału osoby z podwyższoną temperaturą, kaszlem, oznakami stanu zapalnego, itp.
 • Niedziela, 5 Lipca

  Uczestnictwo we Mszy św. w naszym kościele rozpoczyna się od przyszłej niedzieli, 5 lipca. Msze o 8:30, 10:00, 12:00, 13:30 i 18:00.

 • One way system

  Wchodzimy wejściem głównym, a wychodzimy przez „sklepik”. Prosimy, aby dostosować się zarówno do niebieskich znaków kierunkowych, jak i instrukcji porządkowych – na każdej Mszy będzie nam pomagać dwóch lub trzech woluntariuszy, ubrani będą w żółte kamizelki z oznaczeniem „AB”.

 • Zachowaj "bezpieczną odległość”

   


  Uwaga: w tym czasie nie ma dostępu do toalet ani wody bieżącej!

 • Na Mszę zabierz maskę ochronną

   

  Jeżeli dystans jest mniejszy niż 2 m należy ją założyć. W przypadku małej ilości wiernych i zachowaniu 2 m odstępu pomiędzy uczestnikami, maski nie myszą być używane.

  St. Andrew Bobola RC Church

  1 Leysfield Road
  Hammersmith
  London W12 9JF
  United Kingdom
  +44 (0) 208 743 8848

  Radio Bobola
  Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.