Osoby wpisane do programu Gift Aid prosimy, aby zlecić w swoim banku Standing Order, a wtytule wplaty "GA [swój numer]".
Dane konta
PCM HAMMERSMITH PARISH,
Sort code: 30-94-57
Konto nr: 00619171.
Możliwość odebrania  kopert na rok 2020 i zapis nowych osób do czasu zawieszenia kwarantanny jest zawieszona.


Wiecej informacje o Gift Aid można znaleźć w naszym FAQ.

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.