Sprawozdanie z wrześniowego spotkania Koła Lektorów (11.09.2018)
 1. Modlitwa na rozpocząecie spotkania (ks. prałat Bronisław Gwiazda)
 2. Wspomnienia wakacyjne.
 3. Sprawozdanie ekonomiczne: stan konta wynosi £89.20
 4. Grupa zadecydowała, że dalej przewodniczącą grupy pozostaje Magdalena Krysiak:-)
 5. najbliższe palny lektorskie na 2018/19:
  • Msza Święta w intencji Lektorów - odbędzie się 16/09/2018
  • Parafialny Kongres Wspólnot - odbędzie się 30/09/2018 - poprzedzony będzie nowenną do Ducha Świętego, a zakończony Mszą wielbieniową. Temat "DZIALANIE DUCHA ŚWIETEO WE WSPÓLNOTACH".
  • Różaniec z Lektorami - odbędzie się 08-11/10/2018
  • Przyżeczenia lektorskie - termin do uzgodnienia z księdzem proboszczem
 6. Inne sprawy:
  • MODLITWA WIERNYCH - lektorzy przygotowują wezwania na wybraną przez siebie niedzielę. Prosimy, by elektroniczne kopie pojawiały się na emailach prowadzących + proboszcza najpóźniej do godz. 12.00 w sobotę lub dostarczone były na Mszę sobotnią, o godz. 18e
  • TEMATY SPOTKAŃ w 2018-2019:
   1. PAŹDZIERNIK – Teraz i w godzinę śmierci... (M. KRYSIAK)
   2. LISTOPAD [wciąż wolny termin ....czekamy na chętną osobę]
   3. GRUDZIEŃ - Aniołowie (A. PLUTA)
   4. STYCZEŃ - Szaleniec Niepokalanej (M. KICKA)
   5. LUTY - Patronowie Europy (E. PAPEE)
   6. MARZEC - Fatima (A. WODZIŃSKA)
   7. KWIECIEŃ - Ludu mój ludu, cóżem Ci uczynił... Relikwie Męki Pańskiej (M. KOPEĆ0
   8. MAJ - Znaki życia wiecznego święci, których ciała pozostały nienaruszone (P. B. WIŚNIEWSKI)
   9. CZERWIEC - Nie wiedza, lecz miłość przemieniła świat ... św. Giuseppe Moscati (J. DANCEWICZ)
    UWAGA: gdyby  osoba, która nie będzie mogła przedstawić swojej pracy w wybranym przez siebie miesiącu, prosi,y, by powiadomiła o tym jak najwcześniej lidera grupy (miesiąc wcześniej). Nie przedstawienie wybranego przez siebie tematu nie zwalnia osoby z jego realizacji. Osoba wybrany przez siebie temat przedstawi w najblższym wolnym terminie lub w pierwszym wolnym miesiącu nowego roku duszpasterskiego.
Podziękowania dla MAŁGOSI HUDSON za zamówioną Mszę Świętą w naszej intencji w Niepokalanowie. Msza odbędzie się 10/10/2018.


 

 
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.