• Start
 • Wspólnoty
 • Ministranci
Zasady
Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.

Plany na 2017/18
Na spotkaniu dla Koła Rodziców Ministrantów, 8 września 2017 r., ustalono:
 1. Skład osób koordynujących duszpasterswto ministrantów:
  • ks. Maciej Michałek, duszpasterz, e-kontakt
  • Barbara Bartnik, prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów
  • Sylwia Kusy, vice-prezes RKM-u;
 2. dla lepszego obiegu informacji rodzice / opiekunowie kontaktują się poprzez WhatsApp;
 3. zweryfikowanie listy ministrantów, gdzie kryterium ma być faktyczny staż ministrancki;
 4. w oparciu o punkt trzeci wyznaczyć spotkania dla każdej z grup;
 5. grupa spotyka się raz w miesiącu, w wyznaczony piątek o 18:15;
 6. opłaty i wszelkie wydatki na organizowanie duszpasterstwa pokrywane są przez rodziców i parafię;
 7. wszystkie stroje należy wyprać (we własnym zakresie) i dbać o ich czystość;
 8. Kalendarium:
  • Zapisy dla kandydatów trwać będa do 30 września kazdego roku;
  • Promocja ministrantów odbędzie sie 3 grudnia 2017 r., na MSzy o godz. 18:00;
  • Opłatek ministrancji zaplanowano na sobotę, 13 stycznia 2018, od 18:00;
  • Spotkanie wielkanocne zaplanowano na 21 kwietnia 2018, od 18:00'
  • Wyjazd integracyjny zaplanowano na 1 lipca 2018 - jest to także oficjalne zakończenie roku.
 
Brak wydarzeń