• Start
  • Wspólnoty
  • Ministranci
Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo ministrantów: ks. Marek Reczek, e-kontakt
Prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów: Barbara Bartnik
02 Kwi 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
07 Kwi 2017, godz: 06:00PM Zbiórka wszystkich ministrantów
09 Kwi 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
12 Kwi 2017, godz: 06:00PM Specjalna zbiórka ministrantów
16 Kwi 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
21 Kwi 2017, godz: 07:00PM Zbiórka starszych ministrantów (grupy 1-2)
22 Kwi 2017, godz: 07:00PM "Jajeczko" wielkanocne dla ministrantów i ich rodzin
23 Kwi 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
30 Kwi 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
05 Maj 2017, godz: 06:00PM Zbiórka wszystkich ministrantów