• Start
  • Wspólnoty
  • Ministranci
Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Kapłan odpowiedzialny za duszpasterstwo ministrantów: ks. Marek Reczek, e-kontakt
Prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów: Barbara Bartnik
27 sierpnia 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
01 września 2017, godz: 06:00PM Zbiórka wszystkich ministrantów
03 września 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
10 września 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
15 września 2017, godz: 07:00PM Zbiórka starszych ministrantów (grupy 1-2)
17 września 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
24 września 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
01 października 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny
06 października 2017, godz: 06:00PM Zbiórka wszystkich ministrantów
08 października 2017, godz: 08:30AM Dyżur niedzielny