• Start
 • Wspólnoty
 • Koło Lektorów
 • Modlitwa

  MODLITWA LEKTORA

  św. Andrzej Bobola, patron parafii
  św. Maksymilian Maria Kolbe, patron parafii
  Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym.
  Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa.
  Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości.
  Uczyń mnie swoim narzędziem,
  bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na ustach.
  Amen.
 • Opiekunowie

  ks. parałat Bronisław Gostomski
  śp. ks. prałat Bronisław Gostomski
   
   
  ks. parałat Bronisław Gostomski
  ks. prałat Bronisław Gwiazda
   
   
  ks. Marek Reczek
  ks. Marek Reczek
   
 • Lektorzy czynni

  Tu zobaczysz za niedługo zdjęcia czynnych lektorów

 • Odeszli

  Tu znajdziesz za niedługo fotografia tych Lektorow, kotrzy odeszli po nagrodę do Boga

 • Archiwum

  Spotkania lektorów to cza dzielenia się wiedzą i wzajemnej formacji. Chodzi bowiem o to, by wspólne spotkania pomagały nam w pogłębianiu naszej wiedzy religijnej i dzieleniu się zdobytą wiedzą i doświadczeniem. Każde spotkanie trwa z reguły 60 min.  A dzieje się tak ze względu na prezentację tematu spotkania i wzajemną dyskusję. Dzieki temu spotkania mają bardzo intensywny przebieg, twórczą atmosferę i miłą oprawę. Poniżej prezentujemy materiał omówiony od 2017 roku do palnów na 2018. 

   * 2007/08 * 2008/09 * 2009/10 * 2010/11 * 2011/12 * 
  2012/13 * 2013/14 * 2014/15 * 2015/16 * 2016/17 * 

  ROK DUSZPASTERSKI 2007-2008 -->góra stony
  • Rok liturgiczny kościoła
  • Warsztaty-emisja głosu, ćwiczenia dykcyjne, obsługa mikrofonu
  • Boże narodzenie. Liturgia i wigilia
  • Pismo święte. Historia zbawienia.
  • Stary testament. Liturgia wielkopostna
  • Śniadanie wielkanocne.
  • Nowy testament
  • Technika ‘lectio divina’
  • Ze słowem bożym na wakacje.
  ROK DUSZPASTERSKI 2008-2009
  • Los człowieka – los aniołów
  • Jak będziemy wyglądać i żyć po zmartwychwstaniu.
  • Śladami apostołów – święty Jakub Starszy.
  • Przypowieść o Królestwie Niebieskim. Ewangelie synoptyczne.
  • Ewangelia św. Jana.
  • Sylwetka św. Jana i jego pism
  • Sylwetka świętego Pawła i jego pism.
  • Sylwetka świętego Piotra i jego pism.
  • Śladami cudów Jezusa.
  ROK DUSZPASTERSKI 2009-2010
  • Spotkanie organizacyjne.
  • Matka pana i związane z na cuda. Przemienienie. Wesele w kanie.
  • O pokusie błyszczenia, która zabija światło przypowieści o lampie.
  • Wigilia. Niepozorny budulec przypowieści o zasiewie, ziarnku gorczyc i zaczynie.
  • Miłosierny samarytanin i historia z minami.
  • Jak być bliżej Jezusa. Przykład Marii i Marty.
  • Spotkanie wielkanocne. Nowa wizja spotkania pana.
  • Człowiek zdolny do miłości a kochający grzech.
  • Niebieska etykieta czyli zaproszenie na ucztę.
  • Spotkanie wakacyjne - podsumowanie pracy, plany na wakacje.
  ROK DUSZPASTERSKI 2010 – 2011
  • Spotkanie organizacyjne.
  • „wierzę w boga ojca wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi…”
  • „ i w Jezusa Chrystusa, który siedzi po prawicy boga ojca…”
  • „stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
  • „wierzę w ducha świętego”
  • „świętych obcowanie”
  • „grzechów odpuszczenie”
  • „ciała zmartwychwstanie”
  • „żywot wieczny”
  • Koniec. Piknik.
  ROK DUSZPASTERSKI 2011 – 2021
  • Modlitwa pańska
  • Droga krzyżowa
  • Sakramenty święte część i .
  • Sakramenty święte część II.
  ROK DUSZPASTERSKI 2012 – 2013
  • Powrót do źródeł. Zaprzyjaźnić się z Biblią.
  • „Lectio divina”
  • Studium biblijne
  • Lektura systematyczna
  • Opłatek lektorski
  • Lektura wyrywkowa
  • Studium wigilijne
  • Spotkanie przy wielkanocnym stole
  • Dogłębna analiza.
  • Słowo dnia.
  • Ze słowem na wakacje.
  ROK DUSZPASTERSKI 2013 – 2014
  • Liturgia kościoła katolickiego, język, znaki liturgiczne.
  • Nabożeństwa wielkopostne. Droga krzyżowa, Gorzkie Żale.
  • Znaczenie i godność sprawowania eucharystii.
  • Istota Mszy św.
  • Warsztaty jak napisać Modlitwę wiernych?
  ROK DUSZPASTERSKI 2014 – 2015
  • Stacje Drogi Krzyżowej; 
  • Wspólnota Ludzka;
  • Zbawienie Boże - Prawo i Łaska;
  • Modlitwa Pańska.
  • "Osiem błogosławieństw".
  • Najwięksi doktorzy i święci Kościoła katolickiego.
  • Najbardziej znane miejsca kultu maryjnego na świecie i w Polsce.
  • Sakramenty Święte i ich znaczenie w życiu chrześcijanina.
  • Struktura Mszy św.
  • Sobór watykański ii i kanony mszy świętej. Cykle.
  • Mszał, naczynia liturgiczne, bielizna liturgiczna.
  • Plan omówienia ważnych postów starego i nowego testamentu.
  • Sprawy organizacyjne. Przygotowanie drogi krzyżowej. Zdjęcia z Grecji –
  • Śladami św. Pawła.
  ROK DUSZPASTERSKI 2015 – 2016
  • Postacie biblijne. Sara
  • Postacie biblijne. Gedeon
  • Postacie biblijne. Hiob
  • Postacie biblijne. Izajasz
  • Wybitne postacie kobiece w Biblii.
  • Postacie biblijne. Prorok  Jeremiasz
  • Postacie biblijne. Sędzi Samson
  • Postacie biblijne. Mojżesz
  • Postacie biblijne. Prorok Ezechiel
  • Postacie biblijne. Estera
  • Posracie biblijne. Rut
  • Postacie biblijne. Król Dawid
  • Projekcja filmu „Czy wierzysz?”
  ROK DUSZPASTERSKI 2016 – 2017
  • Dusza ludzka – głos ojców kościoła.
  • Katolicyzm i anglikanizm. Podobieństwo i różnice.
  • Chrystus i Poncjusz Piłat
  • Opowieść o synu marnotrawnym. Osobliwa rola ojca i „wiernego" brata
  • Epizod z Kany Galilejskiej
  • Zaginiona owca
  • Cuda natury.
  ROK DUSZPASTERSKI 2017 – 2018
  • Motywy roślinne w Piśmie świętym (październik 2017)
  • Czym są dpusty? (listopad 2017)
  • O co chodzi z tymi stygmatami? (grudzień 2017)
  • Historia kościoła świętego Andrzeja Boboli (styczeń 2018)
  • Całun turyński (luty 2018)
  • Chusta świętej Weroniki (marzec 2018)
  • Cuda eucharystyczne (kwiecień 2018)
  • Testament z krzyża (mak 2018)
  • Fatima. Miejsce czy zjawisko? (czerwiec 2018)
   
  Uwaga: Wyżej wymienione tematy rozważań zaproponowane były i zrealizowane przez samych lektorów.
   
   
 • Formacja

  Tu powinny byc materiały ze spotkań w bieżącym roku duszpasterskim

 • Grafiki dyżurów

  Tu powinny się nazleźć archiwalne i bieżące grafiki dyżurów liturgicznych

 

21 Paź 2017, godz: 06:00PM [wolne]
22 Paź 2017, godz: 08:30AM P. Butyn
22 Paź 2017, godz: 10:00AM PSS im. R. Kaczorowskiego
22 Paź 2017, godz: 12:00PM B. Bartnik
22 Paź 2017, godz: 06:00PM [wolne]
28 Paź 2017, godz: 06:00PM A. Suchcitz
29 Paź 2017, godz: 08:30AM E. Papee
29 Paź 2017, godz: 10:00AM [wolne]
29 Paź 2017, godz: 12:00PM P. B. Wiśniewski
29 Paź 2017, godz: 06:00PM GRUPA WIELBIENIA