• Start
  • Wspólnoty
  • Harcerstwo
  • Zuchy

Już nie Skrzaty, jeszcze nie Harcerki - czyli ZUCHY!“

MDla dziewczynek w wieku 7-11 lat, ruch harcerski ma propozycje poznawania świata i wychowania przez zabawę. Dziewczęta w naszej gromaszie na każdej zbiórce przemieniają sie w różne postacie rozwijając w ten sposób swoją samodzielność, spostrzegawczość, umiejętność pracy w grupie a przy tym podtrzymują polską mowę i tradycje.

Czytaj więcej...