• Start
  • Wspólnoty
  • Harcerstwo
  • Drużyna SAN

“Z piosenką nam wesoło idzie przez życia dnie
Drużyna San morowa i radość w koło śle!"

Muzyka łagodzi obyczaje i właśnie ta idea przyświeca naszym harcerskim działaniom.

Czytaj więcej...